NTM to określenie choroby, z którą musi żyć znaczna część społeczeństwa w Polsce. Może ono występować u przedstawicielek płci żeńskiej, jak i panów. Większą część zachorowań stanowią jednak panie. Ryzyko zachorowania wzrasta jednocześnie wraz z wiekiem oraz